Mithun Chakraborty
Feroz Khan
Shruti Merchant
Mudassar Khan
Mithun Chakraborty
Feroz Khan
Shruti Merchant
Mudassar Khan

TOP 10 contestants

  • Arundati Garnaik
  • Ashutosh Pawar
  • Biki Das
  • Dhiraj Bakshi
  • Manan Sachdeva
  • Shyam Yadav
  • Sristi Jain
  • Sumedh Mudgalkar
  • Suniketa Bhore
  • Swarali Karulkar

DID 4 Dance Video